Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Üniversite Öğrencilerinin Üniversitede Sunulabilecek Hizmetlere Yönelik İhtiyaçları
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin üniversitede sunulabilecek hizmetlere yönelik ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları cinsiyet ile sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelemektir. Bu çalışmada ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenen etkinliklerinin sunumuna, saatine ve duyurulma şekline yönelik tercihleri de araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, Ankara’daki bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan 16800 lisans öğrencisi arasından, tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 5000 lisans öğrencisine ‘Öğrenci İhtiyaçları Anketi’ çevrim içi olarak uygulanmıştır. Anketi, 1276 öğrenci eksiksiz olarak yanıtlamıştır. Elde edilen verilere, betimsel istatistik analizi ve çok yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Bulgular, öğrencilerin en çok mesleki konularda desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermiştir. Mesleki, duygusal ve üniversite yaşamıyla ilgili ihtiyaçların cinsiyete göre; akademik, üniversite yaşamı ve çalışma becerileriyle ilgili ihtiyaçların da sınıf düzeyine göre farklılık göstermesi elde edilen diğer bulgulardır. Sonuçlar ayrıca, öğrencilerin etkinliklerinin öncelikli olarak akademik dönemin başında, zaman aralığı olarak 15:30-17:00 saatleri arasında ve gösterim formatında olmasını tercih etiklerini göstermiştir. Etkinliklerin e-postayla duyurulması ise, öğrencilerin en çok tercih ettikleri duyuru şekli olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öğrenci ihtiyaçları, üniversite öğrencileri.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri