Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde Örnek Olay Yöntemiyle Öğretimin Öğrenme Düzeyine ve Kalıcılığa Etkisi
Bu araştırmanın amacı; Sekizinci Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde örnek olay yöntemiyle öğretimin öğrenme düzeyine ve kalıcılığa etkisini ortaya koymaktır. Araştırma ön test-son test, bir deney ve bir kontrol gruplu deneme modelinde tasarlanmıştır. Deney grubunda örnek olay yöntemi ile öğretim, kontrol grubunda ise programın öngördüğü şekilde öğretim yapılmıştır. Öğrencilere program öncesinde ve sonrasında akademik başarı testi öntest ve sontest olarak uygulanmış, sontestin uygulanmasından 56 gün sonra ise gruplarakalıcılık testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi t-testi ile yapılmış olup elde edilen sonuçlar şunlardır: Öğretim süreci sonunda deney ve kontrol gruplarına uygulanan sontest ve kalıcılık testleri sonuçlarına göre deney grubundaki öğrencilerin akademik başarısı kontrol grubundaki öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Örnek Olay Yöntemi, Demokrasi ve Eğitim, Vatandaşlık ve Eğitim, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri