Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Öğrenci-Öğrenci Anlaşmazlıklarının Çözümünde Barışyapıcılık Yöntemi: Öğretmen Perspektifleri
Bu çalışmanın amacı, öğrenci-öğrenci anlaşmazlıklarının çözümünde geleneksel disiplin yaklaşımına bir alternatif olarak uygulanan barışyapıcılık yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerini incelemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme tekniğinin kullanıldığı araştırmada 6’sı kadın, 5’i erkek olmak üzere toplam 11 öğretmenle görüşmeler yürütülmüştür. Görüşme verilerinin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, öğretmen algılarının okulda müfredattan bağımsız olarak uygulanan barışyapıcılık programının sınıf içi akran ilişkilerini olumlu yönde geliştirmesinde, sınıf içi öğrenci anlaşmazlıklarının yapıcı-barışçıl bir biçimde çözümlenmesinde ve barışyapıcı öğrencilerin davranışları, akran ilişkileri ve sorun çözme becerilerinin gelişmesinde yararlılığını destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, öğretmenler bu çalışmanın barışyapıcı öğrencilerin ders başarısı üzerinde ise önemli bir etkisi olmadığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Barış, barış eğitimi, barışyapıcı, anlaşmazlık çözümü, öğretmen perspektifleri

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri