Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Birey-Çevre Uyumu, Erteleme Eğilimi, Akademik Doyum ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Analizi
Bu çalışmanın amacı; birey-çevre uyumu, erteleme eğilimi, akademik doyum ve akademik başarı arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri incelemektir. Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nin Yaz dönemi derslerine kayıt yaptıran, farklı bölümlerde öğrenim gören, yaşları 19 ile 27 arasında değişen, toplam 338 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formuyla birlikte, Aitken Erteleme Eğilimi Ölçeği, Akademik Uyum Ölçeği ve Akademik Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Analiz sonuçları erteleme eğilimi, akademik uyum, akademik doyum ve akademik başarı arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Yapısal eşitlik modeli analizleri, akademik doyumun; akademik uyum, erteleme eğilimi ve akademik başarı ilişkisinde tam aracılık rolü üstlendiğini göstermiştir. Bulgular eğitimciler ve psikolojik danışmanlar açısından ele alınıp tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Birey-çevre uyumu, akademik uyum, akademik doyum, erteleme ve akademik başarı

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri