Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyali için Kullanıcı Görüşlerinin Analizi
Bu çalışmanın amacı çevrimiçi yapısı ile fen/fizik derslerindeki kavramların öğretiminde kullanılacak dijital içeriklerin kavram haritası üzerinde organize edilmesini sağlayan çevrimiçi ileri düzenleyici kavram öğretim materyaliyle (ÇİDKOM) ilgili öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Anket bu çalışmaya özgü geliştirilmiş 20 çoktan seçmeli ve 5 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Anketin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için pilot uygulama ÇİDKOM’u ilk yıl kullanan 344 yedinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Geliştirilen anket ile ikinci yıl uygulamalarında 505 öğrenciden görüşler toplanmıştır. Öğrenciler görsel tasarım ve içerik öğelerini geliştirilmesi gereken unsurlar olarak belirtmiştir. Genel olarak öğrenciler, kullanım kolaylığını, kullanıcı dostu ve kavram eğitimine öncelik veren yapısını olumlu bulmuşlardır. Öğrenciler kullanımda kendilerini rahat hissettiklerini, ve yarıdan fazlasının kullanımını bir hafta içinde öğrendikleri belirtmiştir. Çalışmaya özgü geliştirilen eğitimsel yazılımları değerlendirme aracı bundan sonra benzer amaçlı yazılım değerlendirme çalışmalarında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler
çevrim içi eğitsel yazılım, fen/fizik dersi, kullanıcı görüşleri, öğretim tasarımı, yazılım değerlendirme anketi.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri