Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Üstün Yetenekli Öğrencilerin Demokrasiye İlişkin Görsel Algılarının İncelenmesi
Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezleri’nde öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilerin demokrasiye ilişkin görsel algılarını inceleyerek bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılı Ankara, Bartın, Kırşehir, Kastamonu, Zonguldak, Sinop ve Düzce illerinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri’nde öğrenim gören ve çalışmaya katılan 204 üstün yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veriler, öğrencilerin kişisel bilgilerinin sorulduğu birinci bölümden ve demokrasi algılarını belirleyebilmek için çiz ve anlat tekniğine uygun olarak hazırlanan ikinci bölümden oluşan bir form aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle tanımlanarak, bir kod listesi oluşturulmuştur. Ardından kodları belirli kategoriler altında toplayabilen temalar bulunmuştur. Son aşamada ise, veriler yorumlanmış ve öğrencilerin açıklamalarından örnek ifadelere yer verilmiştir. Çalışma sonunda, üstün yetenekli öğrencilerde demokrasi algısının, 5. sınıfta daha çok seçimle ilgili olduğu, 8. sınıfta egemenlik, 6. 7 ve 9. sınıfta ise çoğunlukla demokratik değerlere doğru yönelim gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler, üstün yetenekli öğrenciler, demokrasi, BİLSEM

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri