Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Üniversite Öğrencilerinde Çevreye Yönelik İlgiler ve İlgilerinin Kökeni
Özet Bu araştırma, Ankara’daki bir Devlet üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin, çevrenin korunmasına yönelik ilgilerinin derecesi ve bu ilgilerinin nereden kaynaklandığı, ilgilerinin oluşmasında kimlerin, hangi derslerin ve özellikle üniversitedeki öğretim üyelerinin ne kadar etkili olduğu ele alınmıştır. Araştırmada öğrencilerin ilgi ve ilgilerinin kimin ve neyin nasıl etkisiyle oluştuğunu ölçen Çevre İlgi Ölçeği kullanılmıştır. Çevrenin korunmasına yönelik ilgilerin oluşmasında rolü olan uyarıcı faktörlerin neler olduğu ortaya konmuş ve bu ilgilerin oluşmasındaki rolleri araştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlardan ilk üç sırayı oluşturan uyarıcı faktörler ; “Doğanın veya çevrenin bozulmasının öğrencilere verdiği rahatsızlık, Çevre sorunlarının yasadığımız dünyayı çirkinleştirmesi ve Çevreye karşı öğrencilerin duyduğu sorumluluk” tur. Öğrenciler, çevreyi koruma nedenlerinin başında yukarıdaki üç faktörü önemli bulmuşlardır. Araştırma bulguları doğrultusunda, çevrenin korunması konusunda öğrencilerin ilgilerini artırmak için neler yapılması gerektiği ve ortaya çıkan bulguların okullara ve derslere transfer edilebilmesi ile ilgili somut öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: İlgi, Çevrenin Korunması, Çevreye Olan İlgiler ve Uyarıcı Faktörler

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri