Menü

Hızlı Erişim & Quick access







Özet


Bölgelere Göre Öğrencilerde Çevre Bilincinin Karşılaştırılması
Sağlığımız ve geleceğimiz için çevrenin korunmasında tüm insanların kendini sorumlu hissetmesi gerekir. Bireylerin çevreye karşı olan sorumluklarının geliştirebilmesinin en etkili yolu eğitimdir. Bireylerin, çevrenin ne kadar önemli olduğu konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu bilinçlendirmenin çocuklara yapılması çok çok daha önemlidir. Çünkü bugünün çocukları yarının büyükleri olarak geleceğimizi yönlendireceklerdir. Çevre bilgisi, çevreye yönelik olumlu tutumlar ve çevreye zarar vermeyen davranışlar çevre bilincinin amaçlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada; 8. sınıf öğrencilerinin çevre bilinçlerinin bölgeler arasında farklılık olup olmadığı incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni ilköğretim 8. sınıf öğrencileridir. 2013-14 eğitim öğretim yılında 7 bölgedeki MEB’e bağlı ilköğretim okullarında 8. sınıfa devam eden toplam 345 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan “Çevre Bilinci Ölçeği” ile ilgili olarak frekans ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ölçeğin analizi yapıldığında; Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesinde farklılıklar saptanmıştır. Yapılan tek yönlü varyans analizinde bir farklılık tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler
Çevre bilinci, çevre eğitimi, çevre duyarlılığı, bölgesel farklılık

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.



Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri