Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Bilgisayar Destekli Öğretimde Eğitsel Arayüzlerin Kullanımı: Bir Sentez Çalışması
Eğitsel arayüzler genel olarak öğretim yazılımlarında sosyal öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrencilere rehberlik eden, motivasyon desteği ve dönütler veren modüller olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada öğretim yazılımlarında eğitsel arayüz kullanımının etkilerini araştırmak amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sorularına cevap aramak için Dinçer ve Yavuz (2013) tarafından eğitsel arayüz konusunda yapılan meta-analiz çalışmasının kaynaklarından yararlanılmış, buna ek olarak bu tarihten sonra yayınlanan diğer makalelerde taranarak bu çalışmaya dahil edilmiştir. 2002-2013 yılları arasında eğitsel arayüzlerle yapılan çalışmalar incelenmiş, çalışmaya 31 makale dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen makaleler amaçları bakımından incelenmiş ve temaların akademik başarıya etki, tutuma etki başlıklarında gruplanmasına karar verilmiş ve eğitsel arayüz özellikleri incelenmiştir. Hemen hemen tüm çalışmalarda akademik başarı açısından eğitsel arayüze sahip öğretim yazılımlarının, sahip olmayanlara ya da süregelen öğretime göre daha başarılı olduğu ve tutumu olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca en iyi sonuçlar veren eğitsel arayüz tasarımlarının sesli insan benzeri olan görsel arayüzler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak eğitsel arayüzlerin özellikle öğrencilere rehberlik etmesi ve tutum-motivasyonları artırması nedeniyle her öğretim yazılımında kullanılması gerektiği önerilmiştir. Ancak eğitsel arayüzlerin tasarlanmasında bilişsel yüke ve çoklu ortam ilkelerine uygun tasarımların yapılması; birden fazla karakter kullanılarak bu karakterlere ses, metin vb. özelliklerinde eklenmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir

Anahtar Kelimeler
Eğitsel arayüzler, bilgisayar destekli öğretim/eğitim, eğitsel yazılımlar.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri