Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK TİPLERİ İLE ÖĞRENİM
gördükleri alanlar arasındaki ilişkiyi Holland' m Tipoloji kuramı çerçevesinde incelemektir. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde farklı alanlarda öğrenim gören 367 3. sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin kişilik tiplerinin belirlenmesinde Holland (1972, 1977, 1985, 1994) tarafından geliştirilen Kendini Rapor Etme (Self-Directed Search) ölçeği kullanılmıştır. Bulgular öğrencilerin kişilik tipleri ile öğrenim gördükleri alanlar arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Araştırma bulguları, eğitimciler, psikolojik danışmanlar, organizasyon yöneticileri ve mesleki danışmanlar açısından ele alınıp tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kişilik Tipleri, Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Alan

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri