Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞKEN KAVRAMINA YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÖĞRENCİ HATALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının değişken kavramına yönelik pedagojik alan Bilgilerini,öğrenciyi tanıma ve öğretimsel strateji bilgileri bileşenleri bağlamında incelemektir. Nitel yaklaşımı esas alan bu çalışmada, durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’de yer alan iki ortaokulda öğrenim gören 72 yedinci sınıf öğrencisi ile bir üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında öğrenim gören 63 matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada veri toplama aracı olarak Soylu (2008)’nun çalışmasında yer alan açık uçlu sorulardan oluşan form Kullanılmıştır.Verilerin analizinde ise, betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma sonunda, matematik öğretmeni adaylarının değişken kavramı ile ilgili öğrenci hatalarının düzeltilmesine yönelik öğretimsel stratejiler bilgilerinin eksik olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmen eğitimine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Değişken, Hata, Öğretmen adayı, Pedagojik alan bilgisi.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri