Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


İnternet Kaynaklarını Kullanırken İntihal Yaptığımı Bilmiyordum: Sınıf Öğretmeni Adaylarıyla Bir Olgubilim Araştırması
Araştırmalar üniversite öğrencilerinin akademik çalışmalarında intihal yaptığını ve bunun da önemli bir sorun olduğunu belirtmektedir. Bu araştırmanın amacı araştırma raporlarında intihal yapan sınıf öğretmeni adaylarının bu deneyimlerine ilişkin görüşlerini anlamaktır. Araştırma olgubilim olarak desenlenmiştir. Araştırmaya altı öğrenci benzeşik örnekleme yapılarak seçilmiştir. Araştırma verileri 2011-2012 öğretim yılında odak grup görüşmesi ve yarı-yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Toplanan veriler tematik olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının; kişisel özellikleri, akran ilişkileri, öğretim elamanının rolü, teknoloji kullanım kültürü ve dersin rolü nedenleriyle intihal yaptıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarına internetin hem intihal yapmayı hem de yapılan intihali ortaya çıkarmayı kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı farkındalığı kazandırılmalıdır. Ayrıca onların etik ilkelere uygun internet kullanmaları sağlanmalıdır. Bunun sadece ders bazında değil kurumsal politikalar kapsamında yapılmasının daha işlevsel olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayı, intihal, olgubilim, odak grup

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri