Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Üniversite Öğrencilerine Zamanı İyi Kullanma Farkındalığının Yaratıcı Drama Yoluyla Kazandırılması
Bu araştırmada yaratıcı drama etkinliklerinin üniversite öğrencilerinin zamanı iyi kullanma farkındalığı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Mersin Üniversitesi’nde ortak seçmeli ders olarak “Yaratıcı Drama” yı seçen 25 ikinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel verilerin birlikte toplandığı karma araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın nicel verileri Britton ve Tresser (1991) tarafından geliştirilen, Alay ve Koçak (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 27 maddeden oluşan “Zaman Yöntemi Envanteri” aracılığıyla toplanmıştır. Envanter, ön test ve son test olarak katılımcılara uygulanmıştır. Ayrıca oturumlar bittikten sonra katılımcılara üç açık uçlu sorudan oluşan bir form uygulanmıştır. Araştırma sonucu, yaratıcı drama etkinliklerinin katılımcıların zamanı iyi kullanma farkındalığı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu göstermiştir. Katılımcılar en fazla “zaman tuzakları” hakkında farkındalık kazanmışlardır.

Anahtar Kelimeler
yaratıcı drama, zamanı iyi kullanma, üniversite öğrencisi

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri