Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


SEMBOLİK ŞİDDET ARENASI:
Günümüzde medya, post-endüstriyel toplumlarda başta kültür alanı olmak üzere birçok alana egemen olmuştur. Bu bağlamda, enformasyon sorununda, son otuz yıla bakıldığında merkezi tema “iktidar etkileri” olmuştur. Medya söylemi, toplumsal denetim ağını oluşturarak iktidara eklemlenmiştir. Bu noktada yazımız, TV’yi paradigmatik örnek olarak inceleyen Pierre Bourdieu’dan hareket ederek, medyatik söylemin özerkliği sorununa eğilecektir. Ardından medyanın işleyişiyle ilgili demokratik beklentiler konu edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Medya, sembolik şiddet, televizyon, medyatik söylem

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri