Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Bu çalışmada, özellikle sosyal bilimler alanında öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin istatistiğe yönelik tutumlarının belirlenmesinde kullanılabilecek “İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında öğrenim gören, 296 kadın, 154 erkek toplam 450 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. “İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği” dokuzlu Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör Analizi gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucu ölçeğin beş alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Bu boyutlar, İstatistiğin mesleki yaşantı ile ilişkisi, İstatistik korkusu-kaygısı, İstatistikten keyif alma, İstatistiğin önemi ve Algılanan istatistik güçlük şeklinde isimlendirilmiştir. Ölçeğin bütününe ait Cronbach Alfa iç tutarlık anlamındaki güvenirlik katsayısı 0,927 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen güvenirlik katsayısı, ölçeğin iç tutarlılık anlamındaki güvenirliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Geliştirilen “İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği” hem yapı geçerliliği hem de yüksek düzeyde iç tutarlılık güvenirliğine sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Tutum, İstatistik, Ölçek, Güvenirlik, Geçerlilik

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri