Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Postmodernist Tarih Yaklaşımı: Postmodernizmin Tarih Eğitimi İçin Doğurguları
Gelişmiş bir tarih konseptine sahip olabilmek geçmişin yeniden inşa edilmesinde veya tarih yazımında rol oynayan faktörlerin tanınmasını ve tarih bilgisi üretim sürecinin bilinmesini gerektirir. Tarih yazımı alanında okur-yazarlık geliştirmek de historiografya alanındaki tarihsel akımları ve kuramsal çerçeveleri bilmekle mümkündür. Çünkü kuramsal çerçeveler tarih yazımının doğasını ve fonskiyonunu şekillendiren kavramsal araçlardır. Bu nedenle, uluslararası tarih eğitimcileri, tarih disiplininde var olan modellerin veya akımların belirlenip tarih eğitiminde kullanılmadığı sürece öğrencilerin tarihe ilişkin düşüncelerinin incelenmesinin belirsizliklerle dolu olacağını ve tam anlaşılamayacağını vurgulamışlardır. Tarih yazımında kullanılan birbirinden farklı birçok kuramsal çerçeve vardır. Fakat tarih eğitimi üzerinde yapılan araştırmaların çoğunda geçmişi anlamaya ve açıklamaya yönelik alternatif yaklaşımlar sunan bu kuramsal çerçeveler ihmal edilmiştir. Tarih yazıcılığında görülen akımlar okullardaki tarih öğretiminde de etkili bir şekilde kullanılmamaktadır. Tarih eğitiminde görülen en önemli eksikliklerden birisini gidermeyi amaçlayan bu çalışmada, geleneksel tarih yazıcılığına köklü eleştiriler getirerek tarih disiplinin varoluş temellerini sorgulayan postmodern tarih yaklaşımı, yazımı ve eğitimi ele alınmaktadır. Çalışmada, tarihin doğası ve tanımı, postmodernizmin çıkış nedenleri, tarih disiplini ile karşılaşması, tarihin epistemolojik varsayımlarına getirdiği eleştiriler ve tarih eğitimi için doğurguları açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Postmodernizm, Postmodern tarih yaklaşımı, Tarih yazıcılığı, Tarih disiplini, Tarihin doğası, Tarih eğitimi

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri