Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


An Experimental Study about Questioning Problem Solving
Bu çalışmanın amacı, problem çözme yaklaşımlarının sınıf öğretmeni adaylarının, temel matematik başarılarına, problem çözme performanslarını araştırmaktır. Çalışma, yarı deneysel çalışma olarak İç Anadolu Bölgesindeki bir devlet üniversitesinde 110 sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma 10 hafta sürmüştür. Deney grubuna sorgulayan problem çözme yaklaşımı ile ders işlenirken, kontrol grubunda geleneksel problem çözme yaklaşımı ile ders işlenmiştir. Veriler, Temel Matematik Başarı Testi ve Matematiksel Problem Çözme Testi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler çok yönlü kovaryans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, sorgulayıcı problem çözme yaklaşımının öğretmen adaylarının temel matematik başarılarına ve problem çözme performanslarına anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir (Etki büyüklüğü ?2=0.265 olarak bulunmuştur).

Anahtar Kelimeler
Matematik eğitimi, problem çözme, sorgulayıcı problem çözme, temel matematik başarısı, problem çözme performansı

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri