Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Fen ve Teknoloji Dersinde Analojilere Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Başarıları ve Hatırda Tutma Düzeyi Üzerindeki Etkisi
Bu araştırma analojiyle (öğrencinin ürettiği ve öğrenciye hazır verilen) desteklenen ve analojinin yer almadığı öğrenme süreçlerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve hatırda tutma düzeylerine etkisini tespit etmek amacıyla yürütülen yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırma, sekizinci sınıfta öğrenim gören 93 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada iki deney ve bir kontrol grubu yer almıştır. Deney gruplarının birinde öğrencilerin analojileri kendilerinin üretmesiyle, diğerinde hazır analojiler kullanarak, kontrol grubunda ise analojilerin kullanılmadığı öğrenme süreçlerine yer verilmiştir. “Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesi Başarı Testi” ile toplanan veriler ANOVA, t-testi ve Tekrarlanmış Ölçümler için ANOVA testi teknikleriyle çözümlenmiştir. Bulgular; analojiler ile desteklenen öğrenmenin yer aldığı deney grupları ile analojilerin kullanılmadığı kontrol grubunun akademik başarı ve hatırda tutma düzeyleri arasında deney grupları lehine fark olduğunu göstermiştir. Ancak öğrencilerin kendi analojilerini oluşturmaları ile yapılan öğrenme süreci ve hazır analojiler kullanılan öğrenme süreci arasında başarı ve hatırda tutma yönünden anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler
Analoji, Fen Öğretimi, Öğrenci Başarısı, Hatırda Tutma Düzeyi

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri