Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


2004 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Öğretim Programı ve Tarih Bilinci
İnsanları ve yaşamlarını konu alan Sosyal bilgiler, bireyin kendisini ve diğerlerini daha iyi tanıma ve kişilerin gereksinimleri ile toplumun beklentileri arasındaki dengeyi sağlamada insanlara gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırma açısından yardımcı olur. Sosyal bilgilerin, bireyin sosyalleşmesinde yararlandığı ve kendi açısından da vazgeçilmezi olan tarih ise birey ve toplum açısında ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü insan; içinde doğduğu toplumun kültürel değerlerini öğrenebilmesi, kendine has beceriler edinebilmesi ve kendi bilincine ulaşmış bir birey haline gelebilmesi kısacası toplumsallaşabilmesi ancak toplumu tanımasıyla gerçekleşir ki bu da ancak tarih ile mümkündür. “Tarihin bilincine varmak, insan olmanın ne demek olduğunu anlamakla eş değer” olarak ifade edildiği gibi, yine bireyin dünü anlayıp, bilgi ve deneyimlerin katkısıyla bugünü yaşaması ve yarına güvenle hazırlanması bunun yanı sıra toplumun etkin ve faydalı bir mensubu haline gelmesi bu bilince varmakla mümkündür. Bu araştırma 7. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan konuların tarih bilinci oluşturmada etkililiğini öğretmen görüşleri doğrultusunda ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuç ise 7. Sınıf Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan konuların, mevcut haliyle tarih bilinci oluşturmada önemli ölçüde etkili olduğudur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Tarih, Tarih Bilinci, Tarih Öğretimi.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri