Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


İlköğretim Öğrencilerinin Bitkilere Yönelik Tutumları
Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin bitkilere yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanan Bitki Tutum Anketi kullanılmıştır. Anket 777 ilköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonuçları öğrencilerin bitki tutum anketinin önem boyutuna yüksek tutumlar gösterirlerken, en düşük tutumlar ise şehir ağaçları boyutu için gösterildiğini ortaya çıkarmıştır. Cinsiyet ile tutumlar arasında önem ve ilgi boyutlarında anlamlı bir fark bulunurken (p<.05), şehir ve kullanım boyutlarında herhangi bir fark olmadığı (p>.05) tespit edilmiştir. Fark olan boyutlarda kız öğrencilerin puanları yüksek bulunmuştur. Sonuçlar aynı zamanda, yedinci sınıf öğrencilerinin tutum puanlarının altıncı ve sekizinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksek tutum puanlarına sahip oldukları bulunmuştur. Sonuçlar ayrıca kızların bitkilere karşı erkeklere oranla daha olumlu tutuma sahip olduklarını göstermiştir. Elde edilen bulgular ışığında, bitkilerin fen öğretiminde kullanılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
bitkiler, tutum, fen eğitimi, ilköğretim öğrencileri

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri