Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Hazırbulunuşlukları, Düşünme Düzeyleri, Geometriye Karşı Özyeterlikleri ve Tutumları
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik dersi programı geometriği içeriği konusundaki hazırbulunuşluklarını, geometri özyeterlikleri, geometriye yönelik tutumlarını ve geometri düşünme düzeylerini belirlemektir. Çalışma kapsamında Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde yer alan değişik üniversitelerdeki son sınıfta okumakta olan sınıf öğretmeni adaylarına ulaşılmıştır. Bu amaçla belirlenen 19 üniversiteden toplam 1730 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Veriler öğretmen adaylarının geometriye yönelik hazırbulunuşluklarının ve geometrik düşünme düzeylerinin düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının geometriye yönelik özyeterlikleri ve geometriye yönelik tutumları orta düzeydedir. Kadın öğretmen adayları çember, düzlem ve geometrik cisimler alt öğrenme alanlarında ve geometri hazırbulunuşluk testinin genelinde erkek öğretmen adaylarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha başarılıdırlar.

Anahtar Kelimeler
sınıf öğretmeni adayı, matematik dersi öğretim programı, geometri, hazırbulunuşluk, geometri düşünme düzeyi, özyeterlik, tutum

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri