Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi
Sosyal beceriler, yaşamın ilk yıllarından başlayarak desteklenmesi gereken bir beceridir. TÜBİTAK destekli “Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi-OSBEP” kapsamında yapılan bu çalışmada, okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi yaş grubu çocuğa sahip ailelerin çocuklarda sosyal becerilerin desteklenmesi konusundaki görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, nitel araştırma yöntemlerinden Odak (Focus) grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yedi öğretmen ve bu okullara devam eden dört-altı yaş grubu çocuğa sahip sekiz veli/anne oluşturmuştur. Görüşmeler öğretmen ve velilerle 60’ar dakikalık iki ayrı oturumda gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, yapılan odak grup görüşmeleri verilerinden yararlanılarak kapsamlı bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilmesi, böylece okul öncesi öğretmenleri ve velilerinin sosyal beceriler konusundaki gereksinimlerinin ortaya konması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal gelişim, sosyal beceriler, okul öncesi dönem

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri