Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin ve İngilizce Okutmanlarının İletişimsel Konuşma Sınavına İlişkin Tutum Ve Algıları
Bu çalışmanın amacı İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin konuşma sınavına yönelik, sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasındaki deneyimlerini, tutum ve algılarını belirlemek, ayrıca okutmanların sınav sırasında kullanılan sınav ölçeği, materyaller ve konuşma sınavı süreci hakkındaki algılarını ortaya çıkarmaktır. Katılımcılar hazırlık sınıflarında öğrenim görmekte olan orta-alt ve orta düzey olmak üzere 2 seviye grubundan toplam 210 öğrenci ve onların derslerine giren ve sınav yapan 32 İngilizce okutmanıdır. Veriler konuşma sınavı sonrası öğrencilere ve öğretim elemanlarına uygulanan sormacalar yoluyla elde edilmiş ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun daha önce herhangi bir konuşma sınavı deneyimi yoktur. Bu tür bir deneyimlerinin bulunmayışı onların konuşma sınavına yönelik kaygı düzeylerini artırdığı saptanmıştır. Sınavın bölümleri ve içeriği hakkında önceden bilgi sahibi olmalarına rağmen, bu bilgilendirme onların kaygı düzeylerinin azalmasına herhangi bir katkı sağlamamıştır. Konuşma sınavı, diğer beceri sınavlarıyla karşılaştırıldığında en zor sınav olarak görülmektedir. Öğrenciler ayrıca sınav sırasında anlatmak istediklerini tam olarak ifade edemediklerini ve bu nedenle derslerde daha çok konuşma pratiğine ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Diğer yandan, öğretim elemanları konuşma sınavının uygulaması en zor sınav olduğunu ve sınav sırasında kullanılan ölçeğin yeterli olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Konuşma sınavı, tutum, yeterlik sınavı, konuşma becerisi, yabancı dil olarak İngilizce öğretimi

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri