Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Serbest Etkinlik Dersinin Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği)
Bu çalışmanın amacı, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin serbest etkinlik dersi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Elazığ/ Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde görev yapan toplam 35 birleştirilmiş sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veriler açık uçlu sorulardan oluşan görüş formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma, serbest etkinlik dersi ile ilgili olarak “serbest etkinlik dersinin planlanması”, “serbest etkinlik dersinde uygulanan etkinlikler”, “serbest etkinlik dersinde karşılaşılan sorunlar” ve “sorunlara yönelik çözüm önerileri” kategorileri etrafında oluşturulmuştur. Verilerin analizinde nitel veri analizlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin; serbest etkinlik dersinin planlanmasında hazır plan kullandıkları, bu derste daha çok diğer derslerdeki eksikleri gidermeye çalıştıkları, bu derse ait öğretmen kılavuz kitabının olmamasından dolayı sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcılar, serbest etkinlik dersinde karşılaşmış oldukları sorunlara benzer çözüm önerileri geliştirmişlerdir. Son olarak da araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak; serbest etkinlik dersine yönelik öğretmen kılavuz kitap geliştirilmeli, bu okullarda serbest etkinlik dersinde kullanılabilecek araç-gereçlerin teminine ağırlık verilmeli, bu okullardaki öğretmen ve öğrencilerin ortak kullanabilecekleri spor salonu, sanat ve etkinlik merkezleri oluşturulmasına özel bir önem verilmeli gibi öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Birleştirilmiş sınıf, serbest etkinlik dersi, öğretmen görüşleri

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri