Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Ekopedagojik Yaklaşım İle Uygulanmış Elektromanyetik Alan (EMA) Eğitiminin EMA Farkındalığı Üzerine Etkisi
Teknolojinin gelişimi ile beraber, günlük yaşantının bir parçası haline gelmiş olan elektrikli cihazlar, canlıların sağlığı açısından artık birer risk haline gelmektedir. Elektrikli cihazların neden olduğu olumsuz etkiler ve bu cihazların nasıl kullanılması gerektiği konusunda insanların bilinçlendirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ekopedagojik yaklaşımla hazırlanmış olan çevre eğitimi projesi kapsamında, katılımcıların elektromanyetik alan (EMA) konusunda farkındalık gelişimini incelemektir. Araştırmada, üçleme karma metot kullanılmıştır. EMA farkındalık ölçeği, katılımcıların günlükleri, görüşme dokümanları ve 6. ay sonraki takip dokümanları ile veri toplanmıştır. Verilmiş olan eğitim doğrultusunda katılımcıların farkındalıklarının geliştiği, günlük hayatlarında elektrikli cihazları kullanırken daha dikkatli olma eğiliminde oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Elektromanyetik alan eğitimi, ekopedagoji, çevre eğitimi, cep telefonu.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri