Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Yapılandırmacı Öğretimin Fen Öğretimi Dersinde Başarı Ve Tutuma Etkileri
Bu araştırmanın amacı, yapılandırmacı öğretimin dördüncü sınıf Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının akademik başarı ve fen öğretimine karşı tutumlarına etkisini incelemektir. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi’nden iki grup belirlenmiştir. Deney grubu 53, kontrol grubu ise 50 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda yapılandırmacı öğretim, kontrol grubunda geleneksel öğretim kullanılmıştır. Araştırma, 2007-2008 güz akademik döneminde gerçekleştirilmiş ve 15 hafta sürmüştür. Verileri analiz etmede tekrarlayan verilerde varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Sonuçta deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yapılandırmacı öğretim, yapılandırmacı öğrenme modeli, fen öğretmen eğitimi, fen

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri