Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Öğretmen Uygulama ve Perspektifinden Yabancı Dil Öğretiminde Anadil Kullanımı
Yabancı dil sınıflarında anadil kullanımından kaçınılması veya dahil edilmesi konusunda uzun süredir devam eden tartışmalar vardır. Anadilin ikinci dil öğrenimini kolaylaştırdığı veya öğrencilerin dil öğrenme sürecini zayıflatan bir etkiye sahip olduğu konusu, ikinci dil öğretiminde uzun yıllardır süregelen bir olgudur. Yabancı dil öğretiminde anadil kullanımını destekleyici veya da engelleyici rol oynadığını gösteren yeterli deneysel kanıtlar olmamasına rağmen, bazıları dil öğrenim sürecinde anadilin ikinci dil öğrenimini engellediği ya da öğrenim sürecine müdahale ettiği düşüncesinden dolayı ana dil kullanımından kaçınırken, bazıları da çeşitli sebeplerden dolayı farklı tavır almaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretmenlerinin sınıf içinde anadilin kullanımıyla ilgili teorik tutumları ile uygulamadaki tavırlarını araştırmaktır. Çalışmaya Karadeniz Teknik Üniversitesinden 44 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Veriler 35 maddeden oluşan anket aracılığıyla toplanıp ve SPSS 16.00 ile analiz edilmiştir. Ayrıca, mevcut sınıf uygulamalarıyla ilgili derinlemesine bilgi edinmek için 12 katılımcıyla geniş kapsamlı görüşme yapılmıştır. Sonuç olarak, analizler öğretmenlerin bu konuyla ilgili geleneksel görüşlere bağlı kalmak yerine, ana dilin kullanımıyla ilgili pratik ve faydacı bir tavır aldıklarını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Ana dil, L1, yabancı dil öğretimi, dil öğreticisi

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri