Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Grafik Örgütleyicilerin Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenenlerin Okuduğunu Anlama Başarıları Üzerindeki Etkileri
Grafik örgütleyiciler bir metnin anlaşılmasını kolaylaştıran görsel şemalardır. Alanda yapılan çalışmaların genellikle ana dil okurları üzerinde yoğunlaştığı ve grafik örgütleyicilerin yabancı dilde okuma eğitimi üzerinde etkilerini araştıran deneysel çalışmaların eksik olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı grafik örgütleyicilerin yabancı dilde okuduğunu anlama başarısı üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmada kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce hazırlık eğitimini sürdüren, orta düzey İngilizce bilgisine sahip 50 öğrenci çalışmanın yürütüldüğü katılımcı grubu oluşturmaktadır. Denel işlemden önce her iki gruba da Okuduğunu Anlama Başarı Testi verilmiştir. Deney grubunda seçilen okuma metinleri grafik örgütleyiciler yoluyla işlenmiş, sonrasında metinle ilgili sorular yanıtlanmıştır. Kontrol grubunda ise okuma yapılmış ve soru yanıtlama ile dersler tamamlanmıştır. 12 hafta süren denel işlemlerin ardından gruplara Okuduğunu Anlama Başarı Testi yeniden verilmiştir. Yapılan istatistiksel çözümlemelerde deney grubunun kontrol grubundan daha yüksek bir sonuç aldığı ve her iki grup arasındaki farkın deney grubunun lehine istatiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, grafik örgütleyicilerin kullanımının öğretilmesinin yabancı dil olarak İngilizce okuduğunu anlama üzerinde etkilerinin olumlu olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Grafik örgütleyiciler, okuduğunu anlama, yabancı dil olarak İngilizce öğrenenler.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri