Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları - 1 Dersi Kazanımlarının Kimya Deneyleri Açısından İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının eğitimleri sürecinde kimya laboratuvar çalışmaları sonrasında laboratuvar malzemelerini tanıma ve kullanım amaçlarını bilme düzeylerini tespit etmektir. Laboratuvarda deney yapmanın fen-teknoloji öğretimine ve fen bilimlerine katkıları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmada özel durum yaklaşımı kullanılmıştır. Amasya Eğitim Fakültesi ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenim gören 193 öğretmen adayı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Geliştirilen veri toplama aracında laboratuar malzemelerinin kullanımı, şekilleri ve deneysel çalışmanın amaçları ile ilgili 3 çoktan seçmeli, 2 açık uçlu soru sorulmuştur. Öğrencilerin laboratuar malzemelerinden deney sırasında kullandıklarını daha iyi tanıdıkları, deneysel çalışmaların amacını, bilime ve ders işleme sürecine katkılarını orta düzeyde kavradıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kimya laboratuarı, fen ve teknoloji, laboratuar malzemeleri, öğretmen adayı.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri