Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Anlamlı Gruplandırma Stratejisinin İngilizce Okuduğunu Anlamaya Etkisi
Bu çalışmada okuma stratejilerinden anlamlı gruplandırma stratejisinin İngilizce okuduğunu anlamaya etkisi incelenmiştir. Çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı hazırlık sınıfı öğrencileriyle yürütülmüştür. Öğrenciler deney ve kontrol gruplarına eş olasılıkla (random) atanmıştır. Toplam 36 öğrenciyle yürütülen çalışmada, denk olmayan kontrol gruplu öntest-sontest deseni kullanılmıştır. Deney grubunda okuma stratejilerinden anlamlı gruplandırma yöntemi işe koşulmuş, control grubunda ise geleneksel yöntemle öğretim yapılmıştır. Sonuçlar anlamlı gruplandırma stratejisinin İngilizce okuduğunu anlama üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Anlamlı gruplandırma, okuduğunu anlama, okuma stratejileri

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri