Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okur-Yazarlık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Çevre sorunlarının önlenmesinde ve gelecek nesillerin çevreye karşı daha duyarlı birey olarak yetişmesinde öğretmen adaylarının önemli bir katkısı olduğu bilinmektedir. Bunların yapılabilmesi için öncelikle öğretmen adaylarının çevre okur-yazar birey olmaları gerekmektedir. Fakat öğretmen adaylarının çevre okur-yazar birey olmalarına etki eden birçok faktör vardır. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının çevre okur-yazar olmasında etki edebilecek faktörler incelenmiştir. Çalışmada survey alan taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 190 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak 35 soruluk çevre okur-yazarlığı anketi kullanılmıştır. Anket, 5’li likert tipinde olup Cronbach Alpha katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır. Anket öğretmen adaylarına bireysel olarak uygulandıktan sonra elde edilen veriler SPSS 15TM paket programı ile analiz edilmiştir. Anketten elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının önemli gördüğü çevre olayının ve çevre kirliliğinin küresel ısınma ve hava kirliliği olduğu, çevre eğitiminin çeşitli konular içerdiği, çevre ile ilgili birçok kavramı bildikleri ve çevre okur-yazarlık düzeylerine cinsiyet, mezun olunan okul türü, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi gibi faktörlerin etki etmediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler öğretmen adayı, Çevre okur-yazarlığı, Çevre eğitimi.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri