Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Öğretmen Adayların Matematiğin Doğasına İlişkin Düşünceleri
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin bakış açılarını tespit etmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek ve bir uygulamasını yapmaktır. Matematiğin doğası ve bireylerin matematiğe bakış açıları doğrudan gözlenemeyen çok faktörlü değişkenler olduğundan taslak ölçeğin geliştirme aşamasında öncül maddeler oluşturulurken öğretmenlerin görüşleri yerine bu konuda yaygın kabul görmüş teorik kaynaklardan ve uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. Hazırlanan 5’li Likert tipindeki 30 maddelik taslak ölçek 167 kişiden oluşan pilot gruba uygulanmıştır. Yapılan madde analizi sonuçları ve uzman görüşleri doğrultusunda taslak ölçekten 5 madde çıkartılmış ve bazı maddelerin de ifadeleri yeniden düzenlenmiştir. Son şekli verilen ve MADİFDÖ olarak isimlendirilen ölçek, 2009–2010 öğretim yılı bahar döneminde Doğu Anadolu bölgesinin orta ölçekli bir ilinde bulunan eğitim fakültesinin ilköğretim bölümü Fen Bilgisi, Matematik, Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’nde öğrenim görmekte olan toplam 520 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeği oluşturan maddelerin 4 faktör altında toplandığı ve bu faktörlerin açıkladığı toplam varyans oranının %42.797 olduğu bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin Cronbach-Alpha iç tutarlık katsayısı 0.854 olarak hesaplanmıştır. MADİFDÖ’nün öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin bakış açılarını tespit edebilecek geçerliği-güvenirliği sağlanmış bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Matematiğin doğası, mutlakçılık, yarı-deneyselcilik, ölçek geliştirme

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri