Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Sekizinci Sınıf Matematik Öğretmenlerinin TIMSS Hakkındaki Görüşleri
Bu çalışma Türkiye’yi TIMSS 2011’de temsil edecek olan 8. sınıf matematik öğretmenlerinin 200’üne verilen bir anket kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri analizleri, öğretmenlerin ders işlerken TIMSS’i göz önüne almaları ile TIMSS’i önceden bilmeleri arasında manidar bir fark olduğunu ortaya koymuştur. TIMSS uygulama ve sonuç çıkarma sorularında öğretmenlerin başarı beklentileri ile yerleşim bölgeleri ve öğretmen tecrübesi arasında da anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu farklar büyük yerleşim bölgelerindeki öğrencilerin ve tecrübeli öğretmenleri olan öğrencilerin lehinedir. Öğretmenlerin %76,5’inin ders kitaplarından memnun olmadığı saptanmıştır. Öğretmenlerin %75,5’i yapılandırmacı yaklaşımı kullandıklarını söylerken, %65’inin kitaptan haftada bir veya daha az etkinlik yaptığı bulunmuştur. Gelecekte, Türkiye’nin TIMSS’de daha başarılı olması için alınan öğretmen görüşleri matematik programındaki konu sayısının azaltılması, kitaplardaki soru çeşitliliğinin, özellikle uygulama ve sonuc çıkarma sorularının, arttırılması yönündedir. Ders işleyişinde TIMSS’in göz önüne alınabilmesi için, hem öğretmenlerin, hem de öğrencilerin yeterince önceden bilgilendirilmesi istenmektedir. Öğretmenler öğrencilerin motivasyonunu arttırabilmek ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilmek için, hizmetiçi eğitime ihtiyaç duymaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
TIMSS, ilköğretim matematik öğretmenleri, matematik programı, matematik başarısı, matematik kitapları.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri