Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği’ nin (ÜÖTİÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Bu çalışmanın amacı, Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği’nin (ÜÖTİÖ) geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Çalışma kapsamındaki veriler, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören toplam 671 öğrenciden elde edilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliğinin değerlendirilmesinin ardından, ölçeğin yapı geçerliğinin incelenmesinde açımlayıcı faktör analizi tekniği kullanılmış ve ölçüt bağıntılı geçerlik çerçevesinde ÜÖTİÖ’nün çeşitli ölçeklerle korelasyon değerleri incelenmiştir. Ölçeğin güvenirliğinin değerlendirilmesinde ise, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısından, madde-toplam korelasyon değerinden ve test-tekrar test korelasyon değerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları ölçeğin toplam varyansın % 47.99’ unu açıklayan, öz-değeri 1.69 ile 7.33 arasında değişen beş faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Ek olarak, sonuçlar ÜÖTİÖ’ nün kabul edilebilir iç tutarlık ve test-tekrar test güvenirliğine sahip olduğunu göstermektedir. Alt ölçeklerin iç tutarlık katsayıları .76 ile .84; iki hafta ara ile yapılan test tekrar test korelasyon katsayıları .77 ile .85 arasında değişmektedir. ÜÖTİÖ’nin alt ölçekleri beklenen yönde Stres Belirtileri Ölçeği ile olumsuz; Benlik Saygısı, Sosyal Bağlılık ve Psikolojik İyi Olma ölçümleriyle olumlu yönde korelasyon göstermektedir. Sonuç olarak, bulgular ÜÖTİÖ’nün üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarının karşılanma düzeyini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kabul edilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Seçim Kuramı, Temel İhtiyaçlar, Geçerlik ve Güvenirlik

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri