Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Öğretmenlere Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Bu çalışmanın amacı, öğretmen ve öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri özyeterlik algılarını ölçmeye yönelik, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Taslak ölçeğin geliştirilme aşamalarında literatürde bilişim teknolojileriyle ilgili ve özyeterlik algısı ölçeği geliştirmeyle ilgili çalışmalar incelenerek bir madde havuzu oluşturulmuş, araştırmacılar tarafından konu ve kapsam bağlamında incelenip elenerek 35 maddelik taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak ölçeğin kapsam geçerliği uzmanlar (n=8) tarafından Davis metodu ile incelenmiş, bu süreçte 7 madde ölçekten çıkarılarak kalan 28 madde üzerinde önemli bir değişiklik yapılmadan ön deneme uygulamasına geçilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için 28 maddeden oluşan taslak ölçek pilot uygulamalar için Denizli, Samsun ve Burdur ilerinde bulunan 275 Fen ve Teknoloji Dersi öğretmenine uygulandıktan sonra 18 öğretmenin verdiği cevaplardaki tutarsızlıklar nedeniyle 257 öğretmenin verdiği cevaplarla geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Madde analizinde madde-toplam korelasyon katsayısı düşük çıkan 1 madde ölçekten çıkarılarak yapı geçerliğini incelemek için faktör analizine geçilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda tek boyutlu olarak bulunan ölçeğin son halinin Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı ?=0,97 olarak bulunmuştur. Ölçekteki 27 maddenin ortak faktör yük değerleri “0,584” ile “0,840” arasında değişmektedir. Yapılan çalışmalar sonunda öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik 27 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir bilişim teknolojileri özyeterlik ölçeği geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilişim Teknolojileri, Özyeterlik Algısı, Öğretmen, Aday, Bilgisayar, Fen ve Teknoloji

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri