Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


İlköğretim İkinci Kademede Görsel Sanatlar Dersinde Özgün Baskıresim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim II. Kademesinde görev yapan Görsel Sanatlar derslerinde sanat öğretmenleri tarafından verilmesi öngörülen özgün baskıresim tekniklerine ilişkin görüşlerini esas alan betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın amacı, görsel sanatlar eğitimcilerinin eğitim programı süresince özgün baskıresim tekniklerini nasıl işledikleri ve uygulamalarda karşılaştıkları sorunları ortaya çıkarmaktır.Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Denizli İli’nde 14 ilköğretim okulunda görev yapan 25 görsel sanatlar öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma tarama (survey) modellidir. Öğretmenlere yönelik kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formunda; a-kişisel bilgiler, b-baskıresim çalışmaları ile ilgili kazanımlar, c-karşılaşılan sorunlar bölümleri bulunmaktadır. Toplanan veriler, yüzdelik ve frekans analizleri yapılarak değerlendirilmiştir.Araştırma Bulgularına göre, öğretim programında yer alması mutlak görülen özgün baskıresim çalışmalarının uygulama sürecinde bir çok sorunla karşılaştığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Görsel Sanatlar, Sanat, Sanat Eğitimi, Özgün baskıresim, Görsel Sanatlar Öğretmeni.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri