Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Kimya Laboratuvarında Problem Çözme Uygulamaları
Çalışmada kimya laboratuarında problem çözme uygulamalarına katılan öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini algılama düzeylerini ve bu uygulamaların problem çözme becerilerini algılamalarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini algılamaları ile bilimsel işlem becerileri ve mantıksal düşünme yetenekleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmaya 72 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak problem çözme becerisini algılama envanteri, bilimsel işlem becerisi ve mantıksal düşünme yeteneği testleri kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, gerçekleştirilen uygulamalar sonunda öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini iyi olarak algıladıkları ve bu uygulamaların problem çözme becerilerini algılama düzeylerini artırmada anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca problem çözme becerilerini algılamaları ile bilimsel işlem becerileri ve mantıksal düşünme yetenekleri arasında % 1 önem seviyesinde ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Problem çözme, problem çözme becerisini algılama, bilimsel işlem becerisi, mantıksal düşünme yeteneği.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri