Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Denizli Merkez İlköğretim Okullarındaki Okul Aile İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri*
Bu araştırma, Denizli İlköğretim Okullarında görev yapan yöneticilerin okul-aile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin algıları belirlemek, okul yöneticilerinin demografik özelliklerine göre farklılıkları tespit etmek ve neler yapılabileceği konusunda öneriler sunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2009–2010 eğitim öğretim yılında Denizli İl merkezindeki resmi ilköğretim okullarında görev yapan 123 yönetici oluşturmaktadır. Veri toplamak amacı ile yöneticilere araştırmacı tarafından geliştirilen 52 sorudan oluşan ölçek uygulanmıştır. Verilerin analizine SPSS paket programı kullanılarak, ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan tüm istatistiksel çalışmalarda anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul, Aile, İlişkiler, İlköğretim, Sorunlar, Yönetici.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri