Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


20. YÜZYIL FRANSIZ ROMANINDA USÇULUĞA TEPKİLER
0.yüzyıl Fransız romancılarının yapıtlarında gerek içerik, gerek biçim açısından dönemin siyasal, toplumsal, ekonomik, teknolojik ve düşünsel etkilerinin yanısıra, dilbilim alanında Saussure’le başlayan yapısalcı yaklaşımın izlerini de görmek olanaklıdır. Meaursault'nun vurdumduymaz tavırları, Edouard ve Bernard'ın yaşama sıradışı bakış açıları, yeni romancıların kişisiz, konusuz, olay, yer ve zaman birliği kuralını hiç dikkate almayan bir anlatı türü oluşturma çabaları aslında usçuluğa aynı zamanda usçuluğun uzantıları olan olguculuk (positivisme) ve gerekirciliğe (déterminisme) ve onun insanı ve dünyayı açıklama biçimine karşı bir tepkidir. Bu aynı zamanda, yaşamın devingenliğini, karmaşıklığını gözardı eden, önceden yerleşmiş kurallar ve kalıplarla yapıtını oluşturan yazara bir tepkidir. Bu bağlamda, Gide, Camus, Yeni Roman ve yapısalcı dilbilimin eğilim ve tepkileri 19.yüzyıl Fransız romanına her yönüyle egemen olan usçuluktan uzaklaşma çabaları olarak değerlendirilebilir

Anahtar Kelimeler
usçuluk, sıradışı eşsüremlilik.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri