Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


PDR ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK GEREKSİNİM DÜZEYLERİ
Danışmanlık Anabilim Dalında öğrenim gören öğrencilerin psikolojik gereksinim düzeylerininin belirlenmesi ve bunun bazı demografik ve psikososyal özellikler ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 1999-2000 öğretim yılında eğitim gören 84 (66 kız, 18 erkek) öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Edwards Kişisel Tercih Envanteri” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular; örneklem genelinde en yüksek gereksinim düzeyinin “duyguları anlama, değişiklik, ilgi görme, şefkat gösterme” alanlarında; en düşük gereksinim düzeyinin ise uyarlık, düzen, kendini suçlama ve gösteriş alanlarında olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bazı demografik ve psikososyal özelliklerin çeşitli gereksinimler ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu gözlenmiştir. Araştırmada, elde edilen bulgular eğitimsel açıdan tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik gereksinim düzeyi, PDR öğrencileri

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri