Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Başarı Sorumluluğunun ve Başarı Kaygısının Psikopatolojik Belirtilerle İlişkisinin Belirlenmesi1
Bu çalışmada zihinsel başarı sorumluluğu ve başarı kaygısının psikopatolojik belirtilerle ilişkisi tarama yöntemiyle incelenmiştir. Lise öğrencilerinin (1-2-3. Sınıf) oluşturduğu 594 kişi (308 kız ve 286 erkek) örneklem grubunu oluşturmaktadır. Akademik durumlardaki denetim odağını ölçmek için Zihinsel Başarı Sorumluluğu (ZBS) ölçeği, akademik durumlardaki kaygıyı belirlemek için Başarı Kaygısı Ölçeği (BKÖ) ve psikopatolojik belirtiyi ölçmek için Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) kullanılmıştır. Bulgulara göre, genel belirti düzeyinin ZBSt, BKÖ ve cinsiyet değişkenleriyle gerçekleştirilen aşamalı regresyon analizine göre, genel belirti düzeyinin bu değişkenlerle ilişkisini anlamlı olarak yordanabilmiştir. Yine, genel belirti grupları hem ZBSt hem de BKÖ arasında fark yarattığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Başarı Sorumluluğu, Başarı Kaygısı, Psikopatolojik Belirti ve Ergenlik

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri