Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Yurdumuzda okulların çoğunda; öğrenci sayısının azlığı, öğretmen ihtiyacı, derslik sayısının yetersizliğinden dolayı birden fazla sınıfın birleştirilmesiyle bir öğretmen tarafından öğretim yapılmaktadır.Birleştirilmiş sınıf uygulaması beraberinde birtakım sorunlar getirmektedir. Bu araştırmanın konusu “birleştirilmiş sınıf uygulamasında karşılaşılan sorunlar “ şeklindedir. Bu konudan hareketle araştırmanın amaçlarıda ; birleştirilmiş sınıf uygulaması hakkında öğretmen ve müfettişlerin görüşlerinin neler olduğu ve bu görüşler arasında bir fark olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırmaya Sinop ili Durağan ve Boyabat ilçelerindeki birlaştirilmiş sınıflı ilkokullarda görev yapan 171 öğretmen ve bu sınıfları teftiş eden 15 ilköğretim müfettişi katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında anketten yararlanılmıştır. Veri toplama aracından elde edilen verilerin analizinden şu bulgulara ulaşılmıştır. 1-Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda uygulanmakta olan 1968 ilkokul programı günün şartlarına cevap vermediği, 2-İlkokul programının öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayamadığı, 3-Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görevli öğretmenlerin bu sınıfların öğretimi ve yönetimi ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları, 4-Öğretmenlerin bitirdikleri öğretim kurumlarında birleştirilmiş sınıflı ilkokullar hakkında yeterli bilgi ve beceri verilmediğini belirtmişlerdir. Öğretmen ve müfettişlerin görüşleri arasında büyük oranda (%99.75) bir paralellik olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri