Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINAYÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Bu yazının amacı, Yüksek Öğretim Kurulu ( YÖK) / Dünya Bankası (WB) işbirliğiyle ve Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGP) kapsamında geliştirilen projede uygulanması öngörülen Öğretmenlik Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine yönelik öğrenci görüşlerini irdelemektir. Araştırma D. E. Ü Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 1996-1997 öğretim yılında okumakta olan 90 son sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Likert tipi bir ölçekle öğrenci görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerden elde edilen anketlerden 77’si geçerli sayılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde SPSS paket programı kullanılarak istatistiki analizler (Ortalama, Standart sapma, Varyans analizi, t-testi, Mod, Medyan, Ranj vb.) yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin uygulamalara yönelik olumsuz görüşlere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Staj yapılan okullar açısından ise öğrenciler arasında anlamlı görüş farklılıkları görülmüştür. Öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşlerinde cinsiyet açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. Anketin bölümlerine yönelik öğrenci görüşleri incelendiğinde; en olumsuz görüşlerin Deneme Kitapçığı’na olduğu görülmüştür. Öğretmenlik Uygulamasına ve Okul İdareci, Öğretmenlerine yönelik görüşler de olumsuz iken Okul Deneyimine ve Öğretim Elemanı’na yönelik görüşler olumlu olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri