Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Psikolojik belirti düzeylerinin araştırıldığı bu araştırma, Erzurum Yetiştirme Yurdu’ndaki öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yurtta barınan 60 öğrenci, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerinin saptanmasında, Derogatis ve arkadaşları tarafından geliştirilen Hopkins Symptom Check List (HSCL) olarak bilinen envanterden yararlanılarak geliştirilen, SCL- 90-R (Ruhsal Belirti Tarama Listesi)’nin G.S.İ. ve 10 alt boyutu araştırmada kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin genel belirti düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Belirti boyutları açısından öğrencilerde en fazla puanın uykusuzluk, iştahsızlık, suçluluk duygularını içine alan ek maddeler belirti boyutundan alındığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sadece somatizasyon ve fobik anksiyete belirti boyutları açısından riskli durumda olmadıkları ortaya çıkmıştır. Kişilerarası duyarlılık, depresyon, anksiyete, hostilite, obsesif-kompulsif, paranoid, psikotizm ve ek maddeler boyutları puanlarının yüksek olması dolayısıyla, bu boyutları içeren özellikler bakımından riskli durumda oldukları araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri