Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖRGÜTLEME BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGI VE BEKLENTİLERİ
Araştırma ilköğretim okulu öğretmenlerinin kendi okul müdürlerinin örgütleme becerilerini uygulama sıklığına ilişkin algı ve beklentilerini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada "Okul Müdürlerinin Örgüt Becerileri Anketi" veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Anket beş dereceli Likert ölçeği tipindedir. Araştırmanın evrenini, İzmir ili metropol alanı içindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem random yöntemiyle seçilmiş ve toplam 422 öğretmen (160 erkek-262 kadın) anket yanıtlamıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri "SPSS-WIN programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde Ortalama, standart sapma, Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları şunlardır: 1- Okul müdürlerinin örgütleme becerilerini uygulama sıklığına ilişkin algı ve beklentileri cinsiyete, yaşa, kıdeme, görev alanına ve mezun olunan okula göre önemli farklılık göstermektedir. 2- Okul müdürlerinin örgütleme becerilerini uygulama sıklığına ilişkin öğretmen algı ve beklentileri arasında önemli bir farklılık vardır. Öğretmenler müdürlerin gösterdikleri örgütleme becerilerini düşük düzeyde değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri