Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


BEDEN EĞİTİMİ SPOR İLKÖĞRETİM OKULLARI İLE İLGİLİ BİR MODELÖNERİSİ
Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, elektronik, haberleşme ve ulaşım sektöründeki sürekli yenilikler dünya ülkelerini birbirine daha fazla yaklaştırmakta, dünya giderek küçülürken sorunlar daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu sorunlarla baş edebilecek insanı yetiştirmek ancak nitelikli eğitim ile mümkün olmaktadır. Çocuklara küçük yaşlardan başlayarak verilecek eğitim, onlara her yaştan beden, fikir ve ruhsal yönden sağlıklı kalabilmeyi öğretecektir. Bu da beden eğitimi derslerinin önemle ele alınarak amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik uygulamasıyla işlerlik kazanacaktır. Branş öncesi ve branşa yönelik temel eğitimin yer aldığı ilköğretim okullarında gelişim sürecindeki çocuk, fizyolojik, psikolojik ve zihinsel yönden yetişkinlik döneminin temel özelliklerini almaktadır. Bu dönemde çocuğun sportif ve kişilik gelişimine olumlu ya da olumsuz etkide bulunmak veya hiç etkide bulunmamak gelecekteki başarı-başarısızlık durumunun sınırlarını belirleyecektir. Yapılan çalışmanın temel amacı Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda çocuğun yaşamında bu denli etkin rolü olan beden eğitimi ve spor etkinliklerinin belirli bir noktaya gelerek ileride bunu meslek olarak seçecek kişilerin alt yapısını hazırlamak amacıyla beden eğitimi ve spor ilköğretim okulları ve sanat liselerine ilişkin bir model geliştirme yoluna gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri