Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Kullanırken Karşılaştıkları Temel Sorunlar
İnternet, öğretmen adaylarının bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla başvurdukları önemli bir kaynaktır. Arama motorları ise internet ortamında sıklıkla başvurulan araçlardandır. Ancak öğretmen adaylarının arama motorlarıyla olan deneyimleri şimdiye kadar yapılan araştırmalarda ihmal edilmiştir. Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının arama motorlarını kullanırken karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara temel oluşturan deneyimlerini saptamaktır. Araştırmaya 328 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Anket formuyla toplanan nitel veriler, içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının arama motorlarını kullanırken birey, ortam ve içerik temelli sorunlarla karşılaştıklarını göstermektedir. Araştırmanın bulguları, sanal ortamı sorunsuz bir şekilde kullanabilmek için gerekli olan temel becerilerin öğretimine olan gereksinimi göstermektedir. Öğretmen yetiştirme sürecinde arama motorları komutları, sanal ortamın yapısı ve ulaşılan bilgileri değerlendirme amacına yönelik bilgi ve becerilerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bilgi teknolojileri, arama motoru, öğretmen yetiştirme, okuryazarlık

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri