Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Öğretmen Adaylarının Derse Devamının Öğrenme Başarısına Etkisi
Araştırmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi matematik öğretmenliği bölümü 2.sınıfında bulunan 95 öğrencinin derse devamlılık düzeyleri ile öğrenme başarıları arasındaki ilişkiyi irdelemektir. Yapılan korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda öğrencilerin devamlılık düzeyleri ve başarı testinden elde edilen puanlar arasındaki ilişki derecesinin dersin içeriksel yapısına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Diğer taraftan, yapılan t-testi analizi ile öğrencilerin bir dönem boyunca derse devam etme miktarları ve dönem sonunda ulaştıkları öğrenme düzeyleri devama ve başarıya verdikleri önem açısından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmaya dayalı olarak, başarılı olabilmek için derse devamın önemine inanmayan öğrencilerin daha fazla devamsızlık yaptığı ve bunun sonucunda öğrenme düzeylerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin %30,5’nin akademik olarak başarılı olmaya önem vermediği ve bu öğrencilerin diğer öğrencilere oranla daha fazla devamsızlık yaptığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Derse devamlılık, akademik başarı, ders içeriği

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri