Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Matematik Projesi Yapım Aşamasında Öğrencilerin Düşünsel Süreçleri: İlköğretim 6. Sınıf Düzeyinden Bir Örnek1
Bu araştırmanın amacı; öğrencilerin matematik dersinde yapılan bir proje çalışması sürecindeki düşünsel süreçlerini inceleyerek, projelerin amaçlarına ulaşabilmesi için kritik durumları açığa çıkarmaktır. Bu amaçla bir ilköğretim okulunun 6.sınıf öğrencilerine ondalık kesirler ve kesirlerle ilgili bir proje verilmiştir. Araştırma, öğrencilerin düşünsel süreçlerini açığa çıkaracak ve bilgiyi oluşturma aşamalarını takip edecek şekilde organize edilmiştir. Araştırma bir örnek olay incelemesidir. Araştırmanın çalışma grubu bir ilköğretim okulu 6.sınıfında öğrenim gören 23 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme ve açık uçlu anketler veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu araştırmada uygulanan projenin didaktik amacı daha ön planda olmasına rağmen pedagojik olarak da birtakım kazanımlarının olduğu düşünülmektedir. Proje yapım aşamasında öğrencilerin zihinsel süreçleri üzerinde durulmasına rağmen, grup olarak bir ürün ortaya koyabilme, grup içinde görev dağılımı yapma, zaman planlamasını yapabilme, birlikte bir amaç için hareket edebilme, ürünlerini sunabilme de önemli yere sahip olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Proje çalışması, matematik eğitimi

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri