Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Genel ve Meslek Liselerinde Öğrenci Algılarına Göre Belirlenen Kişilerarası Öğretmen Profillerinin Karşılaştırılması
Bu çalışmanın amacı, genel liselerde ve meslek liselerindeki öğrencilerin, fen dersleri öğretmenlerinin kişilerarası davranışlarını algılarını; sınıf, öğretmen ve öğrencinin bulunduğu okul tipine göre belirlemek ve bu sonuçlara dayanarak, kişilerarası öğretmen profilleri açısından okul tiplerini incelemektir. Çalışmanın örneklemi, Bursa ilinde bulunan üç genel lise ve iki meslek lisesinin 49 sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşmuştur. Çalışmaya 9., 10. ve 11. sınıflarda öğrenim gören 1377 öğrenci ve bu sınıflara ders veren toplam 24 öğretmen katılmıştır. Veriler Öğretmen Etkileşim Ölçeğinin (QTI) Türkçe versiyonu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimleyici ve yorumlayıcı istatistik yöntemleri ve ANOVA kullanılmıştır. Aynı zamanda, ölçeğin farklı boyutları sınıf seviyesinde analiz edilmiş ve var olan profiller ile karşılaştırılmıştır. Diğer öğretmen profillerine örneklemde daha az rastlanmakla birlikte Belirsiz/Gergin ve Bastırıcı/Engelleyici öğretmen tiplerine meslek liselerinde biraz daha fazla rastlanmıştır. Ayrıca ülkemizdeki daha önceki çalışmalarda rastlanmamış olan Belirsiz/Gergin profili ilk kez bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
fen eğitimi, meslek liseleri, öğrenci algıları, öğrenci-öğretmen

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri